Nutzungsbedingungen


Laatst bijgewerkt: 25 juli 2022

LEES DIT AKKOORD ZORGVULDIG. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEHEERSEN UW GEBRUIK VAN DE DIGITALE DIENSTEN, WEBSITES, MOBIELE TOEPASSINGEN OF ANDERE DIGITALE PLATFORMS IN HET BEZIT VAN OF UITGEBEELD DOOR OF IN NAAM VAN MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED OF EEN VAN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN ("MCCORMICK") EN DIE LINKEN NAAR, REFEREREN NAAR, OF ANDERSZINS DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN INCORPOREREN ("DIGITALE DIENSTEN"). DOOR DE DIGITALE DIENSTEN TE GEBRUIKEN OF ANDERSZINS DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE ACCEPTEREN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U ERAAN GEBONDEN BENT.

DIT AKKOORD BEVAT EEN BEPALING DIE IN HET ALGEMEEN VEREIST DAT GESCHILLEN OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN OPGELOST IN PLAATS VAN VIA COLLECTIEVE RECHTSZAKEN, EN BEPERKT OOK DE BESCHIKBARE REMEDIES VOOR U IN GEVAL VAN EEN GESCHIL. ZIE DE SECTIE GESCHILLENBESLECHTING EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE RECHTSZAKEN VOOR INFORMATIE.

Dit akkoord ("Akkoord") regelt uw gebruik van de Digitale Diensten, eventuele transacties die u doet via de Digitale Diensten, en uw toegang tot en gebruik van de inhoud, berichten, links, pagina's, diensten, producten, functies, functionaliteiten en/of andere materialen aangeboden op de Digitale Diensten en eventuele andere Digitale Diensten die McCormick beschikbaar kan stellen en die verwijzen naar, verwijzen naar, of anderszins deze Gebruiksvoorwaarden van deze Overeenkomst opnemen. Door toegang te krijgen tot een van de Digitale Diensten, of anderszins deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan dit Akkoord, zoals het van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of aangevuld, en gaat u akkoord met alle exploitatieregels die door McCormick kunnen worden gepubliceerd op of in verband met de Digitale Diensten. Al deze regels zijn in dit Akkoord opgenomen bij verwijzing. Als u dit Akkoord niet begrijpt of ermee instemt gebonden te zijn, gelieve dan geen toegang te krijgen tot de Digitale Diensten.

EIGENDOM. Alle software, inhoud en materialen die worden gebruikt of verschijnen op de Digitale Diensten zijn het exclusieve eigendom van McCormick, haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of gerelateerde entiteiten, of worden gebruikt met toestemming van de rechthebbende van derden, en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrecht-, handelsmerk- en andere intellectuele eigendomsrechtenwetten. Geen enkele kopie, verkoop of exploitatie van materiaal van de Digitale Diensten is toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van McCormick en eventuele andere toepasselijke intellectuele eigendomseigenaar. U verkrijgt geen eigendomsrechten door het materiaal van de Digitale Diensten te downloaden. Als we om uw meningen, productbeoordelingen of recensies, ideeën, suggesties of feedback (gezamenlijk "Feedback") vragen of toestaan, verleent u door dergelijke Feedback in te dienen McCormick een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om de Feedback weer te geven, te publiceren, openbaar te maken, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken, te modificeren, te vermarkten, op te slaan, te distribueren, te verspreiden, te reproduceren, te herschikken, te veranderen, toe te voegen of te verwijderen, te vertalen, aan te passen, te herzien, te wijzigen, te tonen, openbaar en/of privé uit te voeren, te verzenden, te laten verzenden, te syndiceren, te hosten, te indexeren, te cachen, te taggen, te coderen, afgeleide werken te maken, te combineren, te compileren en/of te promoten, en elke weergave daarvan, voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden, waaronder, zonder beperking, redactionele, commerciële en promotionele doeleinden, en alle andere doeleinden, op welke manier, vorm of medium dan ook, inclusief, zonder beperking, print, digitaal of anderszins, al dan niet nu bekend of later ontdekt, met of zonder toewijzing aan u of een andere partij. Ter vermijding van twijfel, en zonder de bovenstaande beperking te beperken, omvat de voornoemde licentie het recht om de Feedback te combineren of compileren met andere inhoud, en die bewerkte, gewijzigde, gecombineerde of gecompileerde inhoud te publiceren en/of weer te geven. U verklaart dat alle Feedback die u indient, uitsluitend uw eigendom is of dat u de nodige goedkeuringen en toestemmingen heeft om de bovengenoemde licentie te verlenen, en dat de licentieverlening geen inbreuk maakt op het toepasselijke recht of de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van anderen. U erkent dat u voor het indienen van de Feedback mogelijk moet instemmen met een overeenkomst die is opgesteld door McCormick die deze vertegenwoordigingen en licenties bevestigt.

INDIVIDUEEL GEBRUIK. U bent alleen gemachtigd om pagina's van de Digitale Diensten te bezoeken, te bekijken en kopieën daarvan te bewaren uitsluitend voor uw eigen individuele, niet-commerciële gebruik. U mag geen materiaal op de Digitale Diensten dupliceren, download

Inhalt überspringen